Stan zaawansowania prac budowlanych w budynkach 6.2 i 6.1 (wrzesień 2018)
11.09.2018

Wrocław, 11.09.2018

FPP informuje że:

Stan zaawansowania realizacji projektu deweloperskiego budynków 6.2 i 6.1 wynosi odpowiednio: budynek 6.2 - 87%, budynek 6.1 - 70%.

Budynek 6.2

Stan zaawansowania budowy wynosi 85%.

Zamontowano stolarkę okienną na kondygnacjach od +1 do +17. Kontynuowane jest wykonywanie tynków gipsowych mieszkań, wykonane one zostały na kondygnacjach od +1 do +14, trwają prace tynkarskie na kondygnacji +15, kontynuowane jest tynkowanie klatki schodowej oraz tynki na kondygnacji 0 i -1, -2. Trwa wykonywanie jastrychów cementowych - wykonano dwanaście kondygnacji od +1 do +14. Wykonywane jest docieplenie korytarzy z wełny mineralnej na kondygnacjach od +1 do +15, rozpoczęto kondygnacje + 16. Rozpoczęto układanie płytek ceramicznych na korytarzach i klatce schodowej na kondygnacjach od +2 do +14. Zakończono prace murarskie pomieszczeń technicznych w części garażowej. Trwa montaż rusztowań fasadowych pod wykonanie docieplenia budynku oraz trwają roboty dociepleniowe budynku – wyklejanie styropianu i wełny mineralnej na elewacji – wykonano ok. 70 % docieplenia (styropian/wełna mineralna, kołki częściowo siatka i klej). Zakończono izolowanie balkonów – obróbki blacharskie i izolacja papowa. Na kondygnacjach od +2 do + 12 wykonano jastrychy cementowe pod układanie glazury. Trwa montaż balustrad balkonowych – wykonano 100% konstrukcji na elewacji wschodniej i zachodniej budynku. Zamontowano i oszklono fasadę ALU na elewacji północnej. Trwają prace pokrywcze dachu budynku – wykonano izolację cieplną, warstwę dociskową (jastrych cementowy) i warstwę papy podkładowej i nawierzchniowej a także zamontowano czapki kominowe i ocieplono kominy, zamontowano wpusty dachowe, wykonywane są obróbki papowe. Trwają obróbki blacharskie. Rozpoczęto montaż wind w budynku. Trwają prace instalacyjne – rozprowadzenie poziomów i pionów centralnego ogrzewania, kanalizacji sanitarnej i technologicznej oraz instalacji wody. Trwają prace instalacji wentylacji mechanicznej oraz wentylacji oddymiającej. Zamontowano kanały wentylacyjne, rozpoczęto montaż urządzeń. Na bieżąco wykonywane są roboty elektryczne – zakończono okablowanie mieszkań i montaż tablic WLZ. Na bieżąco wykonywane są niskie prądy i teletechnika. Rozprowadzane jest okablowanie dla instalacji domofonowej, SAP.

Budynek 6.1

Stan zaawansowania budowy wynosi 63%.

Zakończono prace żelbetowe konstrukcji budynku - wykonano konstrukcję kondygnacji od +1 do +17 łącznie ze stropami. Wykonano ściany murowane kondygnacji podziemnych oraz mury zewnętrzne i wewnętrzne na kondygnacji od +1 do 14, trwają prace murarskie na kondygnacji +15. Zakończono montaż stolarki okiennej na poziomach od +1 do +14. Kontynuowane jest ocieplanie ścian wewnętrznych wełną mineralną. Wykonano docieplenie kondygnacji od +1 do +10. Tynki gipsowe wykonano na kondygnacjach od +1 do +9, równolegle wykonywane są tynki klatki schodowej. Podłoża pod posadzki (jastrychy) zostały wykonane na kondygnacjach od +1 do +7. Rozpoczęto układanie glazury podłogowej w korytarzach budynku, prace izolacyjne balkonów oraz montaż konstrukcji barierek. Trwają prace instalacyjne – rozprowadzenie poziomów i pionów wody, kanalizacji sanitarnej i centralnego ogrzewania. Trwa rozprowadzenie rur co w mieszkaniach. Roboty elektryczne – trwa rozprowadzanie instalacji elektrycznej w mieszkaniach kondygnacji od +1 do +14. Równolegle prowadzone są roboty instalacyjne w garażu podziemnym. Trwa montaż rusztowania fasadowego.

Dział marketingu i sprzedaży

Wyszukiwarka
Mieszkań
Ilość pokoi
Piętro
Powierzchnia zakres